Syarat-Sayarat Untuk Menguasai Segala Ilmu Kebatinan

Berikut adalah beberapa Syarat- syarat untuk menguasai ilmu kebatinan. Syarat ini harus di penuhi jika Anda ingin menguasai segala ilmu kebatinan.

 • Niat dengan sungguh-sunggu mau belajar ilmu
 • Boleh Laki-laki atau perempuan
 • Usia yang sudah Aqil Baligh atau minimal 17 tahun
 • Jika yang belum menikah maka harus mendapatkan restu dari orang tua
 • Bersedia mengikuti semua ajaran dan amalan yang diberikan oleh Guru
 • Istiqomah dalam mengamalkan ilmu yang diajarkan
 • Menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram
 • Menghindari maksiat dan dosa besar
 • Ikhlas dan tidak tamak
 • Tidak sombong dan tidak semena-mena dengan orang lain
 • Tidak boleh digunakan untuk kejahatan atau tindak kriminal yang merugikan diri sendiri dan orang lain
 • Tidak boleh digunakan untuk pamer ke orang lain
 • Harus berijazah, mendapatkan restu dari Guru.
 • Jika Anda muslim sholat 5 waktu.
 • Berprilaku baik, jika berjanji di tepati, jika berbicara tidak berbohong
 • Jika Anda merasa orang yang yang prilakunya kurang baik, maka Anda MAU berubah ke arah yang lebih baik.
 • Yakinlah kepada ketentuan Allah yang Maha Pemberi ilmu. Semua ilmu pada prinsipnya dari Allah.

Memohonlah kemudahan dalam mempelajari dan mengamalkannnya sehingga kebahagiaan hidup dapat Anda peroleh bahkan mampu untuk Anda tingkatkan. Itulah beberapa poin penting syarat untuk menguasai ilmu kebatinan yang harus di patuhi ketika Anda ingin belajar Ilmu kebatinan ini. Pada dasarnya tidak ada persyaratan yang memberatkan ketika Anda memang benar-benar berniat untuk mempelajari ilmu ini.

 18,395 total views,  1 views today

Klik,,Share Amalan Ilmu ini teman Anda